Srdečně Vás zveme na 2. ročník akce pro všechny milovníky e-biků, cyklistiky, a značky Husqvarna:

PODBLANICKÉ CYKLOENDURO – propozice závodu

POŘADATEL: Husqvarna racingteam

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: sobota 10.6.2023, Pravonín -Křížov (okres Benešov)

PŘIHLÁŠKY: email: vjanous@icloud.com, nebo na místě v den závodu od 09:30 do 10:30. Počet závodníků je omezen na max. 100 jezdců.

KONTAKT: Vladimír Janouš, e-mail: vjanous@icloud.com, tel.: 601 141 516

PREZENTACE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ: v den závodu od 09:30 do 11:30

START: od 12:00 intervalově po 1 min (v každé minutě startují 3 závodníci)

STARTOVNÉ: 500,-Kč v místě konání. V ceně startovného: tričko, občerstvení po závodě, ceny a diplomy pro nejlepší závodníky.

TRAŤ: Trať bude vedena po lesních a polních cestách v CHKO Blaník. Závod bude mít 2 části, první je poměrně technický cyklovýlet v délce 35 km s časovým limitem 3 hodiny.

Druhou částí jsou 2 měřené rychlostní zkoušky na louce s přírodními prvky, každá v délce 3 -4 minuty. Čas bude měřen s použitím čipů. Na RZ je zákaz tréninku. Je možná pouze pěší prohlídka. RZ jsou umístěny v blízkosti startu. Vzhledem k náročnosti terénu doporučujeme elektrokolo.

KATEGORIE:

MTB: muži 18 -39 let / muži nad 40 let / ženy

E-BIKE: muži 18 -39 let / muži 40 -49 let / muži 50 -59 let / muži 60 -69 let /muži nad 70 let / ženy

V případě malého počtu závodníků ve vypsané kategorii se sloučí s kategorií nejblíže nižší (netýká se kategorie ženy a muži nad 70 let).

POZNÁMKY:

 • Minimální věk účastníka v den závodu musí být 18 let.
 • Každý účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí. Organizátor a všechny osoby spojené s organizací závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.
 • Účastník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a na majetku.
 • Účastník vyplněním přihlášky na závod potvrzuje správnost údajů.
 • Řádně vyplněnou přihláškou účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely pořadatele. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. Pořadatel se zavazuje, že poskytnutá data nebudou zpřístupněna či sdělována nepovolaným osobám a budou náležitě chráněna dle §11 zákona č. 101/2000 Sb. Přihláškou se účastník zavazuje dodržovat zásady fair play, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.
 • Účastník je povinen mít ochrannou přilbu, bez ochranné přilby nebude připuštěn na start.
 • Ke startu budou připuštěna pouze sériově vyráběná horská kola. Elektrokola musí splňovat předpis č. 168/2013 max výkon 250 W,max. pomoc motoru do 25 km/h.
 • Každý účastník musí dodržovat oficiálně vyznačenou trať závodu. Jízda mimo vyznačenou trať je důvodem k diskvalifikaci.
 • Pokud bude trasa vedena přes pozemní komunikace, je účastník závodu povinen dodržovat Zákon o silničním provozu 2016 č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Účastník musí brát ohled na prostředí, ve kterém se závod jede. Musí se proto pohybovat pouze po vyznačené trase. Především se musí vyhnout jakémukoliv znečišťování tratě a okolí odhazováním odpadků. (!) Za případné porušení může být účastník pořadatelem vyloučen ze závodu.
 • Pokud účastník odstoupí ze závodu, je povinen tuto skutečnost co nejdříve nahlásit pořadateli.
 • Účastník bere na vědomí, že trasa závodu vede jak po soukromých a státních pozemcích, jež má pořadatel v den konání závodu oprávnění užít. Pohyb mimo vyznačenou trasu a mimo termín konání akce je zakázán.
 • Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky a.s.